สวัสดีค่ะ บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
Printing Technology & Ribbon
Printing Technology & Ribbon
11 Apr, 2019 / By eoscard
Images/Blog/7ofSc6eI-kb-mockup.jpg

ถ้าได้อ่านบทความเรื่อง Dye Sublimation & Thermal Transfer Printing ก็จะรู้แล้วว่าเทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกมี 2 ประเภท คือ Dye-Sublimation และ Thermal Transfer

เครื่องพิมพ์บัตรในเครื่องเดียวกันมันจะใช้ เทคโนโนโลยีการพิมพ์ได้ทั้ง 2 ประเภท ดังนั้นเครื่องพิพม์จะรู้ได้อย่างไรว่าขณะไหนควรจะใช้การพิมพ์แบบไหน คำตอบก็คือเครื่องพิมพ์บัตรจะดูจากชนิดของหมึกบน Ribbon ดังนั้นเราต้องมาดูว่า Ribbon มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีการใช้หมึกบนม้วน Ribbon อย่างไร

เราสามารถแบ่ง Ribbon ได้ใหญ่ๆเป็น 2 ประเภท คือ แบบ หมึกสีเดียวตลอดทั้งม้วน หรือเรียกว่า Monochrome Ribbon และ Ribbon ที่มีหมึกหลายสี (แม่สี) และแบ่งแต่ละสีเป็น Panel โดยจะเรียก Ribbon ประเภทนี้ว่า Multi-Panel Ribbon


Monochrome Ribbon

Monochrome Ribbon จะเป็น Ribbon ที่มีสีหมึกสีเดียวตลอดความยาวของ Ribbon หมึกที่ใช้บน Monochrome Ribbon พวกนี้จะเป็นหมึกประเภท Rasin คือเมื่อโดนความร้อนแล้วหมึกจะหลุดออกจาก Ribbon Film และมาติดบนผิวหน้าบัตร ดังนั้นเครื่องพิมพ์บัตรจะถูกตั้งค่าไว้ให้ใช้ การพิมพ์แบบ Thermal Transfer สำหรับ Monochrome Ribbon เหล่านี้


Multi-Panel Ribbon

Multi-Panel Ribbon คือ Ribbon แบบหลาย panel ที่แต่ละ Panel จะมีหมึกต่างสีต่างชนิดกันอยู่เป็นชุดๆซ้ำกันไปตลอดทั้งม้วน ยกตัวอย่างเช่น Multi-Panel Ribbon แบบ YMCK จะมี  Panel Y, Panel M, Panel C และ Panel K อยู่เรียงติดกันเป็น 1 ชุด และจะมีชุด YMCK เป็นชุดซ้ำๆกันไป

Panel ที่เป็น แม่สี คือ Y, M และ C นั้น จะเป็น หมึกที่จะระเหิดเป็นไอเมื่อโดนความร้อน ดังนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์แบบ Dye Sublimation และ Panel K จะเป็นหมึกแบบ Rasin ดังนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์แบบ Thermal Transfer 
 
จะเห็นได้ว่า Multi-Panel Ribbon นั้น จะใช้การการพิมพ์ทั้ง 2 แบบ ทั้ง Thermal Transfer และ Dye Sublimation โดยดูจากชนิดของหมึกบน Panel นั้น

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม สำหรับการพิมพ์บัตรแบบ 2 หน้า โดยทั่วไปการพิมพ์บัตรแบบ 2 หน้านั้น (พิมพ์บัตรทั้งด้านหน้าและหลัง) จะเป็นการพิมพ์รูปสี (อย่างเช่น รูปคน) และมีการพิมพ์ตัวอักษร หรือ Barcode ด้านหน้าบัตรด้วยสีดำ และด้านหลังบัตรจะพิมพ์ตัวอักษรหรือ Barcode สีดำเท่านั้น (ไม่มีการพิมพ์สี) การพิมพ์แบบนี้จะใช้ Multi-Panel ribbon แบบ YMCKK

โดยในแต่ละชุดของ  YMCKK  จะใช้ Technology การพิมพ์แบบไหน ก็แล้วแต่หมึกของ Panel นั้นๆ ซึ่งดูได้จากตารางข้างล่างนี้

 

Like